HomeBestel snelBestelprocedureVerzending
Over Rocbo Contact Downloads        Nederlands Deutsch English
Privacy verklaring


Privacy

Uw bedrijfs- en contactpersoongegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Rocbo. Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst en risicobeheer en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie waaronder het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Rocbo.Indien u hier geen prijs op stelt kunt u dit ons laten weten via e-mail aan de info@rocbo.nl of telefoon +31-(0)23-5256904. Uw gegevens worden uitsluitend door Rocbo gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Voor reacties op ons privacybeleid of wijziging en/of inzage van uw gegevens kunt u terecht bij de afdeling relatiebeheer.
Bereikbaar per:
email: info@rocbo.nl
Tel. : +31-(0)23-5256904
Fax : +31-(0)23-5261410

Privacy op internet
Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw ip-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. Rocbo bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mail nieuwsbrieven te optimaliseren. Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand wat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.

e-mail adressen
Uw zakelijk e-mail adres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden indien hier toestemming voor is verleend. Deze toestemming is ten allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in elke commerciŽle e-mail campagne die u van Rocbo ontvangt. U kunt dit ook via telefoon of e-mail aan onze afdeling relatiebeheer mede delen op het hierboven vermelde adres. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden

Overige informatie
Rocbo bewaart alle bedrijfs- en contactpersooninformatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via deze site. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en service doeleinden. Als u ons via onze site uw postadres of telefoonnummer meedeelt kunt u periodiek mailings en catalogi van ons ontvangen. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling relatiebeheer op het hierboven vermelde adres.

Wijziging gegevens
Wij stellen het op prijs als u eventuele onjuiste klantinformatie online corrigeert zodat wij u in het vervolg correct kunnen benaderen. De mogelijkheid hiertoe wordt online geboden als u als ingelogde gebruiker onze website bezoekt. U kunt deze wijzigingen van uw klantinformatie uiteraard ook telefonisch of via e-mail aan ons verstrekken. Ook als u vindt, dat onze website of ons handelen niet in overeenstemming is met ons privacybeleid verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Toepasselijkheid
Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van Rocbo zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst